رزرو تک جلسه باشگاه، به قیمت یک جلسه از پکیج ماهانه

لیست باشگاه‌های در لحظه فعال

در منطقه‌ای که می‌خوای باشگاه فعال نداشتیم؟

چرا اصلا باید از باجه استفاده کنم؟

دیگه فریز جلسه و باشگاه دست خودته
به صرفه بودن و جلوگیری از سوخت جلسات
امکان خرید تعداد جلسه دلخواه
هر روز یک منطقه و باشگاه بسته به نیازت

نظرات مشتریان‌ ما

تا حالا چند نفر با کمک باجه باشگاه رزرو کردن؟
نفر۱۷تعداد نفر یکتا
عدد۴۳۸تعداد جلسات رزرو شده